MARIE LUCIE PARFUMS TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NƯỚC HOA, TINH DẦU VÀ MỸ PHẨM
MARIE LUCIE TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG TRƯỞNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
Full / Part-time
MARIE LUCIE
19/07/2024 - 20/08/2024
GINTELL REST N GO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
GINTELL REST & GO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
Part time
GINTELL REST N GO
19/07/2024 - 31/08/2024
PIZZA HUT - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PART TIME
PIZZA HUT - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PART TIME
Part time
Pizza Hut
19/07/2024 - 18/08/2024
POT & FOOD -TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
POT&FOOD -TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
Full / Part-time
POT&FOOD
17/07/2024 - 16/08/2024
EVA DE EVA I TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
EVA DE EVA I TUYỂN DỤNG NVBH
Full time
EVA DE EVA
17/07/2024 - 31/07/2024
CHANG KANG KUNG - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHIỀU VỊ TRÍ
CHANG KANG KUNG -
Part time
CHANG KANG KUNG
16/07/2024 - 15/08/2024
KOI Thé - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
KOI Thé - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
Full / Part-time
KOI Thé
16/07/2024 - 15/08/2024
DOOKKI - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẾP PART TIME
DOOKKI - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẾP PART TIME
Part time
DOOKKI
16/07/2024 - 15/08/2024
DOOKKI - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PART TIME
DOOKKI - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PART TIME
Part time
DOOKKI
16/07/2024 - 15/08/2024
TIMEZONE - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PART-TIME
TIMEZONE - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PART-TIME
Part time
TIMEZONE
15/07/2024 - 14/08/2024