Free park

AEON MALL là trung tâm mua sắm duy nhất hiện nay cung cấp dịch vụ gửi xe miễn phí cho khách hàng đến mua sắm tại đây.

Free Bus

Free bus starts from Ho Chi Minh city with 4 routines to help people to visit Aeonmall.